Start
Home
VVS WVS
De Werkgroep
WVS Mailinglist
WVS Meetings
CVAP
Waarnemers Totalen
HADS project
Downloads
Veranderlijke Sterren
Inleiding
Cataclysmische Veranderlijken
Eclips Veranderlijken
Eruptieve Veranderlijken
Pulserende Veranderlijken
Waarnemen
Hoe?
Programma
Rapporteren
Observaties
Lichtcurve generator
Online DB
Publicaties
CV circulaires
Handboek
Variable Stars, Visual Light Curves
Links
Organisaties
Info
 
Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts


Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts

WVS Lichtcurve generator

De lichtcurve generator maakt het mogelijk om lichtcurves te tonen van de objecten waargenomen door de leden van de VVS Werkgroep Veranderlijke Sterren.

Object Variable star name or object name
Designation Harvard designation
JD range until JD range
Date range until Date range (DD/MM/YYYY)
Last days
Number of periods Number of periods since today
Observer 1 color Observer initials
Observer 2 color Observer initials
Observer 3 color Observer initials
Negative Obs Show negative (upper limit) observations

Beschrijving van de invulveldjes:

Object / Designation
Het is noodzakelijk om één van deze velden in te vullen. In het veldje Object kan men de naam van het object invullen waarvoor men een lichtcurve wil maken. Indien dit veldje is ingevuld dan wordt er geen rekening gehouden met het veldje Designation.
Indien men in plaats van de sternaam de Harvard Designation wil gebruiken moet het Object veldje blanco blijven.

JD range / Date range / Last days / Number of periods
Een veldje dat hoger in het formulier staat heeft voorang op een veldje dat lager in het formulier staat. Dit wil zeggen dat indien men een JD invult er geen rekening wordt gehouden met de input in één van de andere tijdsveldjes.
Als men alle veldjes blanco laat dan zal een lichtcurve gemaakt worden met alle waarnemingen die van dat object beschikbaar zijn. Indien men bij de JD range / Date range de begin JD / datum invult en de eind JD / datum blanco laat dan zal de lichtcurve gemaakt worden vanaf de ingevulde JD / datum tot op het huidig moment.
Indien de eind waarde wordt ingegeven en de begin waarde blanco wordt gelaten dan worden alle waarnemingen tot het eindtijdstip getoond.

Het veldje Last days spreekt voor zich.

Met het veldje Number of periods kan men een lichtcurve maken voor de laatste x perioden. Voor dwergnovae wordt de recurrentie tijd gebruikt indien die bekend is. Voor sterren waarvoor geen periode of recurrentie tijd bekend is worden de laatste 365 dagen getoond.

Observer 1 / Observer 2 / Observer 3
Deze veldjes zijn bedoeld om de waarnemingen van een bepaalde waarnemer in een andere kleur te tonen. De VVS WVS initialen dienen daartoe ingevuld te worden. Deze initialen zijn meestal verschillend van de AAVSO initialen voor die waarnemer. Om de initialen van een bepaalde waarnemer te weten te komen kan je de waarnemingen zelf via WVS Database displayen of downloaden. Onderaan vind je dan een lijst met de waarnemers en hun initialen.

Negative Obs
Als dit selectievakje is aangevinkt worden ook de "zwakker dan" waarnemingen getoond. Een "zwakker dan" of ook "negatieve waarneming" is een waarneming waarbij de ster niet zichtbaar was en men de helderheid van de zwakst zichtbare ster heeft gerapporteerd.

Copyright 2003 - 2024 Vereniging voor Sterrenkunde - Werkgroep Veranderlijke Sterren