Start
Home
VVS WVS
De Werkgroep
WVS Mailinglist
WVS Meetings
CVAP
Waarnemers Totalen
HADS project
Downloads
Veranderlijke Sterren
Inleiding
Cataclysmische Veranderlijken
Eclips Veranderlijken
Eruptieve Veranderlijken
Pulserende Veranderlijken
Waarnemen
Hoe?
Programma
Rapporteren
Observaties
Lichtcurve generator
Online DB
Publicaties
CV circulaires
Handboek
Variable Stars, Visual Light Curves
Links
Organisaties
Info
 
Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts


Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts

Variable Stars, Visual Light Curves

In dit werk van 238 bladzijden wordt een overzicht gegeven van de resultaten behaald door de werkgroep. Met dit overzicht willen we de lezer aanmoedigen om zelf waar te nemen en een hulpmiddel bieden om zijn variabelen te kiezen. Voor de ervaren waarnemer hopen we dat het boek zal fungeren als een handig naslagwerk. Het boek is ingedeeld volgens de classificatie van veranderlijke sterren zoals ze voorkomt in de General Catalogue of Variable Stars. Ieder hoofdstuk begint met een bondig overzicht van de belangrijkste eigenschappen van het type en wordt vervolgd met lichtcurves van de best waargenomen veranderlijken.

De lichtcurves zijn samengesteld met de waarnemingen van de leden sinds de oprichting van de werkgroep in 1968. Iedere lichtcurve wordt vergezeld met een tabelletje waarin de naam van de veranderlijke, het type/subtype, de positie, de minimum en maximum magnitude en voor periodieke veranderlijken ook de periode en epoch worden gegeven. Voor de Mirasterren is er bovendien een fasediagram toegevoegd. Het boek bevat uiteraard ook de lijst met waarnemers en een object index. De tekst is in het Engels zodat het boek ook voor onze buitenlandse collega's interessant kan zijn.

Het boek is verkrijgbaar voor VVS leden aan 16 Euro en kan besteld worden door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE04 734021468331 (BIC KREDBEBB) van VVS-publicaties met vermelding van de titel. De prijs zonder verzendingskosten bedraagt 13 Euro.

Copyright 2003 - 2024 Vereniging voor Sterrenkunde - Werkgroep Veranderlijke Sterren